Inici
Nosaltres
Matèria
Projectes
Aquest web
AQUEST BLOG

Aquest lloc web té com a finalitat assolir la funció d’un blog, és a dir, posar a disposició de qualsevol persona tot allò que anem treballant a classe al llarg del curs, dintre de l’entorn de les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació).

En termes generals aquesta pàgina no és el conjunt del projecte ‘webs al punt’, un projecte que em anomenat així donat que un dels plantejaments inicials va ser presentar el producte final un concurs de creació web, el qual és anomenat de la mateixa forma. Actualment a l’aula hem focalitzat com a prioritat del projecte tot el que és la part didàctica de la creació d’aquest lloc, ja que considerem una eina de molta utilitat el fet de que tots els alumnes que s’interessen pel món informàtic, tinguin accés a treballar directament sobre el codi que compon cada element d’un website.

També, creiem que és molt important assolir com a nostres les ganes de compartir amb el món tot allò en el que dediquem temps, ja que el fet d'estar exposats al públic, sens dubte, és un gran al·licient que millora la nostra il·lusió pel que fem, i per tant ens ajuda a desenvolupar millor les nostres capacitats creatives.

Generalment les publicacions que es trobaran a aquest lloc seran articles i informes que realitzarem basant-nos en les practiques i continguts treballats a classe, de forma que cada registre que introduïm tindrà un objectiu final, i uns procediments a seguir per assolir correctament el plantejament inicial.

Els temes comuns que tractarem seran: Scratch, programació HTML, CSS, PHP, JavaScript i MySQL, eines informàtiques interessants que descobrim i treballem a l’aula, i tot allò que ens permeti millorar la nostra experiència a l’entorn d’internet.

Finalment, cal dir que em escollit aquesta temàtica pel nostre projecte, ja que l'assignatura de TIC és totalment optativa al nostre institut, i considerem que si els gustos ens han ajuntat a dintre d’una classe, el millor projecte possible és el que ens permeti gaudir d’allò que ens ha unit.

 

UN LLOC WEB CREAT DES DE CERO

A principis de desembre del 2016, vam començar amb el projecte ‘webs al punt’, un projecte que no només tenia l’objectiu de presentar una pàgina web a un concurs, també ha estat enfocat en l’aprenentatge i el domini dels principals llenguatges de creació web, per part de tot el grup d’alumnes.

Seguint la idea principal aquest blog és únicament el producte final de vàries classes de programació, evidentment, l’objectiu plantejat ha sigut crear aquesta pàgina web fent ús de tot allò que em tractat a l’aula, i finalment ho em aconseguit.

Aquest lloc, ha estat programat en HTML, CSS, PHP, JavaScript, i MySQL, fent ús d’eines com ara Adobe Dreamweaver, Wamp Server, i Photoshop per tot el que te a veure amb el disseny. Concretament aquesta tasca l’hem dut a terme el meu company de classe Maksym Didokha i jo, Jordi San Nicolás, que paral·lelament em sigut també encarregats de donar classes als nostres companys d’aquest mateix tema, la programació web, i les bases de dades.

Focalitzant-nos en el procés de creació em de dir que no ha estat un procés senzill, donat que no és fàcil coordinar tanta feina i a la vegada continuar amb tot allò que fem diàriament, però com a resultat ha valgut la pena.

Cal destacar que totes les passes que em seguit per elaborar aquest website les anirem compartint mitjançant el sistema d’entrades que em creat (el podeu trobar a l’inici), que bàsicament consisteix en inserir registres des d’un apartat d’administració que hem programat (un formulari de validació i un panell de gestió de publicacions), el qual està enllaçat amb una base de dades en la que es va enregistrant tot el que escrivim, mitjançant un sistema de taules d’organització que ofereix PhpMyAdmin.

Si estàs interessat en aprendre més sobre la programació fent ús dels llenguatges anomenats anteriorment, o t’agradaria estar informat de tot allò que anem creant entre tots a l’aula, et recomanem que estiguis atent a les novetats que anem compartint.

Jordi San Nicolás · Alumne de 4t ESO, Escola Joan XXIII

Aquest lloc web ha estat possible gràcies a Webs Al Punt i Dinahosting

Aquest blog ha estat creat amb la finalitat de participar en un concurs de pàgines web, si estàs interessat a saber-ne més, pots fer clic a la Icona de webs al punt.
©2017 Joan XXIII · TIC Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons