Inici
Nosaltres
Matèria
Projectes
Aquest web
El funcionament d’aquest lloc web, i la seva creació

Aquest lloc web esta format per una sèrie d’elements, que fan possible el seu funcionament. Estem parlant de la estructura (capçalera, peu de pagina etc.), de les seccions, del sistema d’entrades,  del gestor de publicacions (panell de control) etc.

Començare parlant de la base de dades que he creat. En primer lloc, he de dir que he utilitzat una base de dades MySQL, que he configurat mitjançant un panell PhpMyAdmin. En aquesta base de dades, la informació es classifica mitjançant un sistema de taules d’ordenació, que en el cas de la web son dues, la d’usuaris, i la de publicacions. Les taules funcionen de la següent forma: tu crees una columna per cada dada que vols recollir, i posteriorment, s’introdueixen les files que omplen aquestes columnes (les files s’anomenen registres).

Ara parlaré del recorregut que fa la informació per arribar al lector de la web. En primer lloc, cal destacar que aquest web, te dos tipus de contingut: el contingut estàtic (els textos, vídeos, i imatges que formen part de la estructura de la pagina), i el contingut de la base de dades.

En el cas del contingut estàtic, aquest està inclòs en el que serien els propis arxius de la pagina web, és a dir l’index.php i les seccions. Però quan parlem de registres de la base de dades la cosa canvia.


Es evident, que per tal de que aquest contingut aparegui algú l’ha de publicar, per això he creat el nostra propi panell de control, al qual s’accedeix validant un usuari i un password, ja registrat a la base de dades. Posteriorment es mostra un espai en el que gestionar els diferents registres. Aquest espai a estat creat també per mi, fent ús de llenguatge HTML, CSS, i clarament codi PHP per interactuar amb la BDD.


Finalment explicaré com he creat la estructura bàsica de la pagina, un element fonamental per al visitant, donat que es lo primer que veu al entrar, i és l’aparença que representa la web.

L’estructura de tic23.cat es relativament senzilla, ja que està dividida verticalment en 4 espais (capçalera, banner, contingut, i peu), aquests espais en llenguatge HTML s’anomenen ‘div’. Després tenim l’estructura horitzontal, és a dir, la divisió interna de cada un dels 4 divs de la pagina, que sempre es width (llargada) 100% (tota la pantalla mesuri el que mesuri ), i per tal de tenir el contingut centrat he utilitzat una propietat un max-width (amplada màxima) que va en funció de l’espai necessari pel contingut, aquesta propietat necessàriament ha d’anar acompanyada de dues propietats més, ja que sino el div quedaria alineat a un cantó, les propietats són margin-left (marge esquerra) i margin-right (marge dret), el valor d’aquestes propietats sería ‘auto’, així he aconseguit centrar el div al centre de la pantalla, i quan l’espai de navegació es més petit que el valor del max-width, el contingut ocupa el 100%.

L’estructura de la capçalera és molt diferent a la del contingut, i és molt més complexa. Aquest tema el tractarem en alguna pròxima entrada, i també comentarem com he adaptat la web a tot tipus de dispositius.

Aquest blog ha estat creat amb la finalitat de participar en un concurs de pàgines web, si estàs interessat a saber-ne més, pots fer clic a la Icona de webs al punt.
©2017 Joan XXIII · TIC Llicència de Creative Commons