Inici
Nosaltres
Matèria
Projectes
Aquest web
Seguretat informàtica: Aspectes i vulnerabilitats

La seguretat informàtica o seguretat de tecnologies de la informació, és l'àrea de la informàtica que s'enfoca en la protecció de la infraestructura computacional i tot allò relacionat amb aquesta (incloent la informació continguda). Per a això existeixen una sèrie d'estàndards, protocols, mètodes, regles, eines i lleis concebudes per minimitzar els possibles riscos a la infraestructura o a la informació. La seguretat informàtica comprèn programari, base de dades, metadades, arxius i tot el que l'organització valori (actiu) i signifiqui un risc si aquesta arriba a mans d'altres persones. Aquest tipus d'informació es coneix com a informació privilegiada o confidencial.

El concepte de seguretat de la informació no ha de ser confós amb el de seguretat informàtica, ja que aquest últim només s'encarrega de la seguretat informàtica, però la informació pot trobar-se en diferents mitjans o formes, i no només en mitjans informàtics.

La seguretat informàtica és la disciplina que s'ocupa de dissenyar les normes, procediment, mètodes i tècniques destinats a aconseguir un sistema d'informació segur i fiable

Les vulnerabilitats

La paraula vulnerabilitat fa referència a una debilitat en un sistema en el que un atacant intenta violar la Confidencialitat, Integritat, disponibilitat, control d'accés i/o consistència del sistema o de les seves dades i aplicacions, encara que, en un sentit més ampli, també pot ser el resultat de les pròpies limitacions tecnològiques, ja que no hi ha un sistema 100% segur.

Les xarxes socials

Les xarxes socials ofereixen infinites possibilitats, com ara, entrar en contacte amb gent d'altres països i cultures, mantenir el contacte amb persones que viuen a llarga distància, intercanviar experiències i coneixements i fins i tot dinamitzar moviments culturals i polítics mitjançant el contacte amb els usuaris.

No obstant això, les xarxes comporten una sèrie de riscos. En general, aquests són els mateixos que els de la resta d'activitats que es duen a terme a la xarxa. Si bé, hi ha alguns matisos i característiques específiques dels perills que poden presentar-se amb l'ús de les xarxes socials.

Els riscos es presenten en una doble direcció. Els menors poden ser víctimes d'alguna de les amenaces, o també per desconeixement, poden incomplir alguna de les normes referides a dades o informacions d'altres persones.

Aquest blog ha estat creat amb la finalitat de participar en un concurs de pàgines web, si estàs interessat a saber-ne més, pots fer clic a la Icona de webs al punt.
©2017 Joan XXIII · TIC Llicència de Creative Commons