Inici
Nosaltres
Matèria
Projectes
Aquest web
HTML i CSS, llenguatges de programació i creació web

A la programació web tenim 4 llenguatges diferents: “HTML”, “CSS”, “JavaScript”, “PHP”.
El HTML serveix per estructurar la pagina, el CSS es el llenguatge mitjançant el qual s’apliquen estils a les classes i elements HTML, també tenim al PHP, un sistema de codi encarregat de gestionar la informació que es mostra de la base de dades, i per últim tenim al JavaScript, un format de programació aplicat per la realització de comportaments de la pagina amb l’usuari.

Codis HTML basicsSintaxis bàsica HTML

Quan parlem d’HTML, parlem d’un llenguatge d’etiquetes, això vol dir que quan obrim un codi (una etiqueta), per exemple <div></div>, aquesta obertura a de ser tancada, això es fa incorporant una barra lateral ‘/’ en la etiqueta que tanca.

Resultat: <div>contingut</div>

*En etiquetes meta, i en codis específics com ara elements gràfics (imatges...), la sintaxis per tancar es diferent, concretament es fa incorporant la barra lateral a la pròpia etiqueta d’obertura. Això succeeix donat a que en casos com en el de las imatges, aquests elements no admeten contingut al seu interior, per tant son elements individuals.

Exemple: <img src="exemple/exemple.png">

Per poder programar una pagina web, primerament necessitem saber la estructura principal d’aquesta, la qual estarà formada pels codis basics anomenats anteriorment.Sintaxis bàsica CSS

Al CSS trobem la sintaxis més simple de tots els llenguatges. Aquesta únicament es composa dels següents elements: la definició de classe ‘.nom de la classe’, apertura i tancament de propietats assignades a la classe ‘ {} ‘, i la llista de propietats, que es composa de la següent forma:

Propietat : valor ;Exemple d’estils a facebook


Els espais senyalats en la imatge, estan definits amb llenguatge CSS, amb les següents propietats: ‘height’, ‘margin-left’, i ‘margin-right’.

Aquest blog ha estat creat amb la finalitat de participar en un concurs de pàgines web, si estàs interessat a saber-ne més, pots fer clic a la Icona de webs al punt.
©2017 Joan XXIII · TIC Llicència de Creative Commons